BizLIVE - VN-Index tăng điểm trở lại nhưng nhóm Penny lại điều chỉnh. Cộng thêm dấu hiệu tiền của khối ngoại đang đẩy vào nhóm VN30, nhóm Penny đang bị đặt câu hỏi về khả năng tiếp tục tạo sóng.

MAI HƯƠNG