BizLIVE - Nhà đầu tư trong nước chủ động đứng ngoài khiến thị trường phân hóa không đồng pha với các trụ. Thực tế, các mã lớn cũng đang phải co kéo hết sức thay vì đồng loạt tăng mạnh.

MAI HƯƠNG