BizLIVE -
VN-Index và HNX-Index cùng tiếp tục giảm điểm trong tuần cơ cấu bán ra của 2 ETFs. P/E thị trường hiện đã giảm về 15,7 lần.

MAI HƯƠNG