BizLIVE - VN-Index có tuần hồi phục và giữ được mốc 1.340 điểm. Thị trường đã cần phải rất vất vả để hấp thụ hết lượng cổ phiếu bán ra của khối ngoại. Giá trị bán ra riêng tuần qua bằng gần 1/2 cả tháng 7, với các mã VHM, SSI là tâm điểm của hoạt động cơ cấu.

MAI HƯƠNG