BizLIVE - Khối ngoại mua vào đột biến tại cổ phiếu VIS nhưng E1VFVN30 cùng VNM đang là những mã được ưa thích đặc biêt trong thời gian gần đây.

MAI HƯƠNG