BizLIVE -

Ca bệnh mới xuất hiện trong cộng đồng vào ngày 25/7 khiến cơ sở đưa ra dự phóng trong báo cáo phân tích trong 3 tháng trước đó bị phá bỏ, FPTS cho biết.

Ảnh hưởng dịch Covid-19, Chứng khoán FPTS hủy bỏ khuyến nghị phân tích trong giai đoạn 20/4 – 27/7

Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) vừa đưa ra tuyên bố HỦY BỎ khuyến nghị trong những báo cáo phân tích doanh nghiệp được phát hành trong giai đoạn 20/04/2020 – 27/07/2020 với lý do liên quan đến diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.

Theo FPTS, trong các báo cáo trên, dự phóng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên cơ sở Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh và không xuất hiện ca bệnh mới trong cộng đồng kể từ thời điểm 17/04/2020. Tuy nhiên, ngày 25/7/2020, khi ca bệnh mới xuất hiện trong cộng đồng, diễn biến dịch bệnh trở nên phức tạp hơn, cơ sở đưa ra dự phóng trong báo cáo bị phá bỏ.

FPTS cho biết nhà đầu tư có thể sử dụng những thông tin, phân tích và nhận định độc lập của chuyên viên phân tích đầu tư cho mục đích tham khảo. Những khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo chính thức được hủy bỏ kể từ tuyên bố này cho đến khi có cập nhật mới.

Trong khoảng thời gian từ 20/4 đến 27/7, FPTS đã đưa ra khá nhiều báo cáo phân tích, trong đó có khuyến nghị mua với nhiều cổ phiếu như CVT, VCS, PC1, NTP, LTG, PVD, VHC, AAA…

Việc FPTS đưa ra tuyên bố hủy bỏ khuyến nghị là điều hy hữu trên thị trường Việt Nam. Đại dịch Covid-19 bất ngờ trở lại đã và đang tác động tiêu cực tới nhiều mặt kinh tế, xã hội, qua đó ảnh hưởng không nhỏ tới dự phóng mà các Công ty chứng khoán đưa ra. Trong thời gian tới, không loại trừ việc các Công ty chứng khoán sẽ phải thay đổi kịch bản về thị trường, cũng như dự phóng lợi nhuận doanh nghiệp bởi những diễn biến bất ngờ từ dịch bệnh.

Tính đến sáng 29/7 Việt Nam đã ghi nhận 446 ca Covid-19, trong đó có 27 ca nhiễm mới được ghi nhận trong thời gian ngắn lây lan ra 7 địa phương bao gồm Đà Nẵng và 6 địa phương khác, kể cả các thành phố lớn.

BẢO VY