BizLIVE - 6 tháng đầu năm HNX đạt doanh thu 550 tỷ đồng, tăng 63%, lợi nhuận đạt 313,9 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ 2020.
6 tháng đầu năm 2021, HNX báo lãi tăng 70% so với cùng kỳ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu thuần đạt 550 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế đạt 313,9 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2020.

Phí giao dịch chứng khoán đã tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, lên đến 506,2 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, nhằm giảm tải cho HoSE, nhiều cổ phiếu từ HoSE đã chuyển sang giao dịch tạm thời tại HNX và các cổ phiếu mới lên sàn cũng giao dịch tại sàn này.

Năm 2021, HNX đặt kế hoạch doanh thu 824 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 499,9 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện sau 6 tháng, HNX đã hoàn thành 67% chỉ tiêu doanh thu và 78,5% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Theo thống kê của HNX, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đóng cửa tháng 6 với HNX Index đạt 323,32 điểm, tăng 1,72% so với cuối tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 3,6 tỷ cổ phiếu (tăng 38,46% so với tháng 5), giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 86 nghìn tỷ đồng (tăng 48,27% so với tháng 5). Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 166 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 23,8%, giá trị giao dịch đạt hơn 3.948 tỷ đồng/phiên, tăng 36% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 6 đạt hơn 403 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối tháng trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 ở thị trường niêm yết: KLGD đạt 18,3 tỷ cổ phiếu (gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2020), GTGD đạt: 338 nghìn tỷ đồng (gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2020), tương ứng bình quân KLGD đạt 153 triệu cp/phiên (gấp xấp xỉ 3 lần cùng kỳ 2020), GTGD bình quân đạt 2,8 nghìn tỷ đồng/phiên (gấp 5 lần cùng kỳ 2020).

Tất cả các chỉ số ngành đều tăng điểm, trong đó ngành tài chính có mức tăng mạnh nhất 26,13 tương ứng tăng 3,79%, đạt 715,42 điểm; chỉ số ngành công nghiệp tăng 13,66 điểm (5,51%) đạt 261,78 điểm, và ngành xây dựng tăng 8,78 điểm (3,7%) đạt 245,94 điểm

6 tháng đầu năm 2021 thị trường chứng khoán Việt Nam với đại diện là chỉ số VN-Index đã ghi nhận kỷ lục cao về thanh khoản và tăng trưởng. Theo đó, HoSE cũng ghi nhận kỷ lục về doanh thu, lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế gấp 4,3 lần.

BẢO VY