BizLIVE - 6 tháng đầu năm mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khó lường, không mấy thuận lợi nhưng vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp (FII) đổ vào Việt Nam tăng 82,4% đạt mức 4,1 tỷ USD. Đây cũng là kỳ thứ 3 liên tiếp vốn FII thực hiện tăng trưởng cao so với năm trước.

6 tháng đầu 2018 vốn FII chảy mạnh vào Việt Nam với 4,1 tỷ USD, tăng 82,4%
Nhà đầu tư nước ngoài đã tăng sở hữu tại HDBank từ 21,5% lên 27,4% trong 6 tháng qua.
Nếu không có siêu dự án Đông Anh, thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm sẽ giảm mạnh
Báo cáo của Tổng Cục Thống kê cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 20/06/2018, tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) vào Việt Nam bao gồm đăng ký mới và tăng thêm vốn đạt hơn 16,2 tỷ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, vốn FDI đăng ký mới đạt gần 11,8 tỷ USD, tăng 0,3%; vốn FDI tăng thêm đạt hơn 4,43 tỷ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước.
  Nguồn: Số liệu báo cáo của MPI
Vốn FDI đăng ký mới 6 tháng đầu năm tăng được 0,3% nhờ có sự góp mặt của siêu dự án thành phố thông minh tại Đông Anh, Hà Nội của nhà đầu tư Nhật Bản với vốn đăng ký hơn 4,1 tỷ USD trong tổng gần 5 tỷ USD vốn đăng ký mới đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.
Vì vậy, nếu không có siêu dự án tại Đông Anh, Hà Nội, thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm có thể sụt giảm đến 35,2% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu sụt giảm mạnh ở lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa; khai khoáng; công nghệ chế biến, chế tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản… .
Hút mạnh vốn ngoại qua kênh đầu tư gián tiếp
Mặc dù vốn FDI đăng ký sụt giảm, nhưng tín hiệu tích cực là giải ngân vốn FDI trong 6 tháng đầu năm ước đạt 8,37 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2017.
Và điểm sáng hơn tất cả, Việt Nam vẫn là nơi hút mạnh vốn ngoại. Bởi 6 tháng đầu năm mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khó lường, không mấy thuận lợi vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp (FII) đổ vào Việt Nam tăng 82,4% đạt mức 4,1 tỷ USD.
  Nguồn: Số liệu báo cáo của MPI
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, riêng trong quý II, vốn FII thực hiện đạt mức 2,2 tỷ USD, tăng 16,9% so với quý I/2018. 6 tháng đầu năm 2018 có 2.749 lượt góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp là 4,1 tỷ USD, tăng 82,4% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, có 390 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp 1,4 tỷ USD và 2.359 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,7 tỷ USD.
  Nguồn: Số liệu báo cáo của MPI
Đây cũng là kỳ thứ 3 liên tiếp vốn FII thực hiện tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.

HỒNG QUÂN