BizLIVE - GEX sẽ được mua vào hơn 3 triệu đơn vị trong khi đó các cổ phiếu POW, SBT, SSI sẽ bị bán ra với số lượng tương đối lớn.
2 quỹ ETFs sẽ bán mạnh POW, SBT, SSI trong kỳ Review tháng 9
Ảnh minh họa.
Cuối tuần trước, MVIS đã thông báo không thêm cũng như bớt cổ phiếu nào trong danh mục cổ phiếu Việt Nam; loại bỏ 1 cổ phiếu Malaysia và thay thế bằng 1 cổ phiếu Hàn Quốc.
Quỹ ETF V.N.M sẽ bổ sung cổ phiếu Hàn Quốc có tỷ trọng 4,3% thay thế bằng cổ phiếu Malaysia có tỷ trọng 0,7%. Do vậy tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam giảm 3,1% từ 67,48% xuống còn 64,38%. Với tỷ trọng chốt dữ liệu 63,8%, quỹ ETF VNM sẽ mua bổ sung cân bằng 2,2 triệu USD.
Trước đó, đối với FTSE ETF, quỹ này thêm cổ phiếu GEX của Gelex vào danh mục đầu tư trong khi không loại ra cổ phiếu nào. Số lượng cổ phiếu Việt Nam trong FTSE Vietnam Index sẽ tăng lên 18.
Theo thống kê của CTCK BIDV, quỹ ETF FTSE sẽ mua 3,15 triệu đơn vị GEX. Còn tính chung giao dịch của 2 quỹ, khá nhiều mã sẽ bị bán ra với khối lượng lớn trong kỳ cơ cấu tới đây. POW sẽ bị bán 2,59 triệu đơn vị, SBT bị bán ròng 1,11 triệu đơn vị còn SSI bị bán ròng 1,076 triệu đơn vị.

MAI HƯƠNG