BizLIVE - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ GTVT xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.
Xây dựng dự thảo Chỉ thị đẩy nhanh thu phí tự động không dừng
Ảnh minh họa.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 4954/VPCP về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.
Văn bản nêu rõ, để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7/2020.
Trước đó, ngày 17/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.
Hoàn thành thu phí không dừng trước 31/12/2020
Trước khi ra Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, Thủ tướng đã nhiều lần chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai hệ thống này.
Đặc biệt, sau khi Bộ GTVT không thực hiện được cam kết sẽ hoàn thành hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng vào 31/12/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có yêu cầu Bộ GTVT nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động.
Đến nay, theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg, các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng sẽ được "gia hạn" thêm 1 năm, chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng.
Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng.
Đối với các trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý, tiến độ hoàn thành do Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án.
Ngoài ra, căn cứ điều kiện cụ thể đối với từng trạm thu phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc duy trì mỗi trạm thu phí có 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều lưu thông và việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các trạm thu phí chưa thực hiện việc thu phí điện tử không dừng do lỗi của nhà đầu tư.
Việc thực hiện thu phí điện tử không dừng đối với các trạm thu phí có thời gian hoàn vốn còn lại dưới 3 năm đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch.

HẠ AN