Đó là lý do sáng 31/12/2017, hàng chục lái xe đã mua vé tháng bức xúc dừng ngay trước trạm, không mua vé và yêu cầu phía Trạm BOT Quảng Trị giải thích.
Trạm BOT Quảng Trị: Vé tháng chỉ được tính 30 ngày
Thu phí tại Trạm BOT Quảng Trị sáng 31/12/2017
Ông Hoàng Gia Đại, Giám đốc Công ty BOT Quảng Trị, cho biết sự việc này có nguyên nhân từ 2 thông tư cũ và mới của Bộ GTVT hướng dẫn việc bán vé tháng, vé quý qua trạm BOT.
Theo Thông tư 159, trước đây vé tháng và vé quý bán từ ngày đầu tháng sử dụng từ ngày 1 tháng này cho đến hết tháng. Nhưng theo hướng dẫn của Thông tư 35, vé tháng, vé quý được bán vào tất cả các ngày trong tháng và quy định cứng mỗi tháng 30 ngày, mỗi quý 90 ngày.
Do tháng 12/2017 có 31 ngày, nhiều phương tiện mua từ đầu tháng nên đến ngày 31/12 phải mua thêm 1 vé. “Một số lái xe được giải thích thì đã mua vé và đi. Còn các xe không chịu thì chúng tôi xử lý linh động bằng cách vẫn cho họ qua trạm (chiếu theo thông tư cũ) nhưng ghi lại biển số xe để vào các tháng chỉ có 28 hoặc 29 ngày thì vé tháng của họ sẽ không được hưởng thành 30 ngày (theo thông tư mới)”, ông Đại nói.

Theo Thanh Niên