BizLIVE - Năm 2020, Bộ GTVT sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Quyết định về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.
Tiếp tục xây dựng chính sách về thu phí tự động không dừng trong năm 2020
Ảnh minh họa.
Chiều 12/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).
Theo đó, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GTVT) cho biết, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 cơ bản được thống nhất với 3 văn bản dự kiến đăng ký vào Chương trình công tác của Chính phủ.
Cụ thể là Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) trình Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và Nghị định của Chính phủ về đăng ký, xoá đăng ký và mua bán, đóng mới tàu biển.
Trên cơ sở đề xuất và ý kiến của các cơ quan, đơn vị, hiện có 36 thông tư dự kiến đăng ký vào Chương trình công tác của Bộ. Trong đó, 34 thông tư đã được thống nhất đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, còn 2 thông tư vẫn chưa thống nhất và đang xin ý kiến các Thứ trưởng. 
Trong năm 2020, Bộ GTVT sẽ tiếp tục thực hiện triển khai việc tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam để tiến hành lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

HẠ AN