BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh và bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011-2016.
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Trà Vinh, Long An
Ông Đồng Văn Lâm là Chủ tich tỉnh mới của tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Trà Vinh.
Cụ thể, tại Quyết định 142/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đồng Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.
Được biết ông Đồng Văn Lâm sinh ngày 15/7/1961; quê quán ở xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
Trước khi được phê chuẩn bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016, ông Đồng Văn Lâm từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh; Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh; Bí thư Huyện ủy Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.
Với tỉnh Long An, tại Quyết định 147/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Thanh Nghiêm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Người tiền nhiệm của ông Nghiêm là ông Nguyễn Văn Tiều được Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011-2016 để nhận nhiệm vụ mới.

MẠNH NGUYỄN