BizLIVE - Các Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Nội vụ sẽ trình bày và tiếp thu đối với Tờ trình của Chính phủ về các vấn đề liên quan mà các bộ này đang quản lý.
Thủ tướng phân công dự phiên họp 40 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Toàn cảnh Phiên họp thứ 39 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công đại diện lãnh đạo Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) từ ngày 17-18/12.
Theo đó, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trình bày và tiếp thu đối với Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các bộ, ngành và địa phương và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Bộ trưởng Tài chính trình bày và tiếp thu đối với nội dung Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2019.
Bộ trưởng Nội vụ trình bày và tiếp thu đối với nội dung Tờ trình của Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo chương trình dự kiến, tại Phiên họp thứ 40, UBTVQH sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các Bộ, ngành và địa phương và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
UBTVQH cũng sẽ xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2020 của UBTVQH; Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2020 của UBTVQH; việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2019.
Đồng thời, UBTVQH cũng xem xét, cho ý kiến về chủ trương xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035; Chương trình, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.
Ngoài ra, UBTVQH tổng kết Kỳ họp thứ 8 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2019 của UBTVQH.

H.HÀ