BizLIVE - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương cho biết, khu vực Bắc Bộ Ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Từ ngày 23 đến ngày 31, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.
Thời tiết tuần tới: Đầu tuần hửng nắng, cuối tuần có không khí lạnh
Ảnh minh họa.
Phía Tây Bắc Bộ

 

Ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Từ ngày 23 đến ngày 31, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.
Phía Đông Bắc Bộ

 

Ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Từ ngày 23 đến ngày 31, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

 

Các Tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

 

Từ ngày 22 đến ngày 24, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
Từ ngày 25 đến ngày 31, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khoảng từ ngày 25 đến ngày 27 khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung ở phía nam khu vực. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 22 đến ngày 24, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 25 đến ngày 31, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khoảng từ ngày 25 đến ngày 27, khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung ở phía bắc khu vực. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

 

Tây Nguyên

Từ ngày 22 đến ngày 31, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung ở phía nam khu vực. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Từ ngày 22 đến ngày 31, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Khu vực Hà Nội

 

Ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Từ ngày 23 đến ngày 31, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

 

HẠ AN