BizLIVE - Ông Vũ Anh Minh bị kỷ luật do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thời gian giữ các chức vụ tại Vụ Quản lý doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải.
Thi hành kỷ luật Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 18/1 đã ký Quyết định số 134/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Cụ thể, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thời gian giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải.
Quyết định thi hành kỷ luật của Thủ tướng căn cứ Quyết định số 1818 ban hành hồi tháng 7/2019 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về thi hành kỷ luật về Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Anh Minh.

HOÀNG HÀ