BizLIVE - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.
Tăng cường kiểm soát, chống buôn lậu pháo nổ qua biên giới
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, các sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai,... nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.
Đồng thời, tiếp tục triển khai văn bản số 02/BCĐ389-VPTT ngày 28/01/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.
Các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác nắm tình hình; phối hợp với các lực lượng tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không; đặc biệt là tại các tỉnh có địa bàn giáp với các nước như: Trung Quốc, Lào và Campuchia, vùng biển phía Bắc, phía Nam để kịp thời phát hiện các hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.
Cũng như, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, không tham gia, không bao che, tiếp tay cho buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ,...
Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo số 02/BCĐ389-VPTT ngày 28/01/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển và văn bản số 1496/BGTVT-VT ngày 21/02/2019 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biên.

HẠ AN