BizLIVE - Ngày 20/2, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm Ủy viên HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội
Bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được giao kiêm nhiệm Ủy viên HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: VPCP.
Bà Mai Thị Thu Vân được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Nguyễn Sỹ Hiệp đã được phân công phụ trách công tác khác.
Bà Mai Thị Thu Vân từng là Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 7/2019. Bà Vân được bổ nhiệm thay ông Nguyễn Văn Tùng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2019.
Cũng trong ngày 20/2, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã được phân công phụ trách lĩnh vực công tác khác.
Đồng thời, Thủ tướng cũng bổ nhiệm ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Doãn Mậu Diệp đã nghỉ hưu.

HOÀNG HÀ