BizLIVE - Đó là khẳng định của PGS.TS.Nguyễn Thế Thắng, nguyên Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực 1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khi trao đổi với BizLIVE về việc xây dựng và phát triển công tác Đảng hiện nay ở các doanh nghiệp tư nhân.
Thưa PGS. việc phát triển Đảng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ được Đảng ta đặt ra mục tiêu như thế nào? Tại sao phải đặt ra mục tiêu như vậy?
Đảng ta chủ trương phát triển Đảng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ là nhằm giúp các doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động và chủ doanh nghiệp; nhằm làm cho các doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững.
Càng ngày thực tế càng chứng tỏ chủ trương của Đảng như vậy là đúng đắn. Bởi vì trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng. Kinh tế tư nhân ngày càng có đóng góp lớn hơn trong huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Cho nên Đảng cần phát triển Đảng trong khu vực kinh tế này để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với khu vực kinh tế tư nhân, làm cho nó phát triển mạnh mẽ và đúng hướng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Qua theo dõi sự phát triển Đảng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ thời gian qua, ông đánh giá thế nào về sự phát triển Đảng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay?
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị, Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, công tác xây dựng Đảng trong khu vực này đã có chuyển biến tích cực.
Đến nay, có khoảng 13.600 tổ chức đảng được thành lập với khoảng hơn 183.000 đảng viên. Nhiều tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy của doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất; đồng thời góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống. Nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân đã có nhận thức đúng về Đảng, phấn đấu và được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.
Tuy vậy, một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng ta về phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nên chưa tạo được sự chuyển biến mạnh trong công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên.
Tỷ lệ số tổ chức đảng trên tổng số doanh nghiệp và số đảng viên trên tổng số lao động trong khu vực kinh tế tư nhân đều rất thấp. Vai trò của tổ chức đảng, đảng viên còn mờ nhạt. Nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân còn lúng túng; chất lượng sinh hoạt đảng còn nhiều hạn chế. Việc kết nạp công nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng có chuyển biến, nhưng kết quả chưa cao.
Thưa PGS. theo số liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến 31/12/2019, cả nước có 758.610 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khu vực ngoài Nhà nước có hơn 680.000 doanh nghiệp, chiếm tới hơn 90% tổng số doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đối với khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo thống kê chỉ ở mức 2%, hay nói cách khác trên 100 doanh nghiệp tư nhân mới chỉ có 2 doanh nghiệp thành lập tổ chức cơ sở Đảng. Nguyên nhân của việc này do đâu?
Có 3 nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém nói trên.
Một là, phải nói rằng xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân là vấn đề mới và khó; phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm.
Hai là: Không ít cấp uỷ còn lúng túng hoặc chưa có quyết tâm chính trị cao. Nhận thức của nhiều cấp uỷ chưa theo kịp tình hình, cách làm thiếu sâu sát, sáng tạo. Nhìn chung, tổ chức đảng trong doanh nghiệp chưa là cầu nối gắn bó  người lao động với doanh nghiệp; chưa là chỗ dựa tin cậy, chưa có nhiều đóng góp thiết thực vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp.
Ba là: Đa số chủ doanh nghiệp và người lao động chưa nhận thức đầy đủ về Đảng, còn ngại ngùng hoặc thờ ơ với việc tham gia vào các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Các quy định, hướng dẫn xây dựng tổ chức đảng thiếu đồng bộ, chậm bổ sung cho phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp tư nhân.
Như PGS đã nói ở trên, thì ngoài việc “thờ ơ”, “ngại ngùng” khi tham gia vào tổ chức Đảng, liệu phải chăng còn có việc người lao động, đoàn viên công đoàn không xác định rõ được mục đích khi vào Đảng nên họ không mặn mà?
Đúng là người lao động, đoàn viên công đoàn không xác định rõ được mục đích vào Đảng nên họ còn thờ ơ, không mặn mà với việc vào Đảng. Họ cho rằng vào Đảng không mang lại lợi ích dù trực tiếp hay gián tiếp. Họ vào công ty chỉ để  đi làm kiếm tiền, họ sợ mất thời gian và không quan tâm đến chính trị. Hoặc có người ngại rằng công ty vốn nước ngoài là công ty tư bản chủ nghĩa phần lớn không quan tâm đến tổ chức của Đảng.
Ngược lại, có trường hợp vận động được chủ doanh nghiệp tư nhân tham gia tổ chức Đảng như hồ sơ thủ tục để kết nạp lại quá phức tạp, cụ thể Đảng viên là chủ doanh nghiệp phải cung cấp nhiều tài liệu như báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thuế, thu nhập cho người lao động, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh khiến họ chán nản, vậy phải làm sao để giải quyết tình trạng này?
Trước hết cần kiện toàn các ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở các cấp ủy cấp huyện và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh. Phân công những cán bộ có hiểu biết về doanh nghiệp, có tâm huyết và quyết tâm chính trị cao tham gia các tổ công tác phát triển đảng. Tích cực khảo sát tình hình các doanh nghiệp trên địa bàn, nắm chắc nguồn chủ doanh nghiệp có thể kết nạp Đảng. Hết sức tích cực, hướng dẫn tận tình, công phu giúp chủ doanh nghiệp làm đúng hồ sơ, thủ tục kết nạp đảng viên. Kết nạp các chủ doanh nghiệp vào Đảng là chủ trương đúng đắn, nhưng không vì chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. 
Theo kinh nghiệm của Hà Nội, sau khi hồ sơ kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Ðảng được hoàn thiện, Ban Tổ chức Thành ủy thành lập tổ công tác thẩm định hồ sơ trực tiếp tại doanh nghiệp. Sau buổi làm việc, đại diện các thành phần tham dự cùng xác nhận nội dung biên bản thẩm định, bổ sung vào hồ sơ trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến.
Hoặc như Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Long Biên cho biết: Khi nhận được đơn xin vào Ðảng của hai chủ doanh nghiệp, Quận ủy đã gặp gỡ, tìm hiểu, thấy họ đủ điều kiện xét kết nạp Ðảng, đã chỉ đạo chi bộ ở hai doanh nghiệp làm quy trình. Theo đó, doanh nghiệp có văn bản đề nghị bảo hiểm xã hội quận xác nhận việc đóng bảo hiểm xã hội. Ban Tổ chức Quận ủy đề nghị bảo hiểm xã hội quận cho biết kết quả xác nhận; đồng thời có văn bản đề nghị chi cục thuế quận xác nhận việc chấp hành nghĩa vụ thuế của hai doanh nghiệp đó. Phường Ngọc Lâm là nơi hai doanh nghiệp đặt trụ sở chính, UBND phường xác nhận ngay tiêu chí môi trường và đóng góp hoạt động xã hội của các doanh nghiệp.
Đa số ý kiến cho rằng, việc kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp nhất định không được hẹp hòi, phiền hà. Song phải cẩn thận, chắc chắn. Coi trọng chất lượng, đúng tiêu chuẩn, đủ điều kiện và thủ tục là kết nạp được. Đồng thời, cần ngăn chặn những người muốn đánh bóng tên tuổi, cơ hội, nhất là cơ hội chính trị, tìm cách chui vào tổ chức Đảng. Hoặc cũng đã có doanh nghiệp báo cáo thì hay nhưng kiểm tra lại không đúng thực tế.
Mặc dù công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, ở những doanh nghiệp có tổ chức Đảng phát triển mạnh, kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp rất tốt và trong môi trường doanh nghiệp tư nhân Đảng viên được phát huy tốt, do là tổ chức trong bộ máy năng động, luôn lấy con người làm trọng tâm. Vậy theo ông cần làm gì để có nhiều Đảng viên hơn nữa trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ?
Có một thực tế là muốn phát triển mạnh tổ chức Đảng trong hệ thống các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì phải khai thông được tư tưởng cho người đứng đầu để xóa bỏ những rào cản về việc “ngại ngần”, “sợ mất thời gian”, “thờ ơ”, “không mặn mà”, “thiếu thiết tha”... thì mới có bước tiến mới. Chúng ta phải làm việc này thế nào thưa ông?
Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương và cấp uỷ cấp huyện cần chủ động, tích cực gặp gỡ, tìm hiểu các chủ doanh nghiệp trên địa bàn của mình vì công tác phát triển Đảng. 
Cần tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là các chủ doanh nghiệp, người lao động về tầm quan trọng, lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. 
Nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp tư nhân về vai trò đồng hành, thúc đẩy của tổ chức đảng và đảng viên đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Các cấp ủy đảng cần thống nhất quan điểm phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phải gắn với lợi ích hợp pháp và sự phát triển của doanh nghiệp. 
Hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời với các tổ chức đảng ở doanh nghiệp khi họ gặp khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ công tác Đảng. Chú trọng việc tạo nguồn, tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt về thời gian khi mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân.
 Tổ chức giao lưu, động viên, biểu dương những doanh nghiệp tư nhân thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng, đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động tốt. 
Qua tìm hiểu và ghi nhận của chúng tôi tại một số doanh nghiệp, muốn phát triển tốt tổ chức Đảng, đoàn trong các doanh nghiệp, ngoài sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp thì tổ chức công đoàn ở đó cũng phải mạnh và vào cuộc. Quan điểm của ông về việc này thế nào? 
Vai trò của tổ chức Công đoàn rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phát triển tổ chức đảng, đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các cán bộ làm công tác Công đoàn trong khu vực này cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát hợp với các doanh nghiệp. Gần gũi tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
"Tổ chức Công đoàn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình chính là chỗ dựa của Đảng, là cầu nối gắn bó mật thiết giữa Đảng và công nhân, thực sự là nơi rèn luyện, trưởng thành của cán bộ, đoàn viên công đoàn".
------------------------
PGS. Nguyễn Thế Thắng
nước tới người lao động.Khuyến khích người lao động trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, lao động có trách nhiệm, có năng suất cao, thật sự phát triển doanh nghiệp, đồng thời  là nâng cao đời sống của chính mình. Trên cơ sở làm tốt những việc nói trên, Công đoàn phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên. Mỗi công đoàn cơ sở cần có kế hoạch hằng năm thực hiện mục tiêu bình quân giới thiệu được ít nhất một đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. 
Tổ chức Công đoàn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình chính là chỗ dựa của Đảng, là cầu nối gắn bó mật thiết giữa Đảng và công nhân, thực sự là nơi rèn luyện, trưởng thành của cán bộ, đoàn viên công đoàn.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

TUẤN MINH (THỰC HIỆN)