BizLIVE - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc thành lập một số phường tại Hải Dương và Bắc Ninh.
Nhiều xã “lên” phường tại Hải Dương và Bắc Ninh
Một góc thành phố Hải Dương
Cụ thể, với tỉnh Hải Dương, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP thành lập phường Ái Quốc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Ái Quốc; thành lập phường Thạch Khôi trên cơ sở xã Thạch Khôi.

Sau khi thành lập phường Ái Quốc và phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 phường (Quang Trung, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Lê Thanh Nghị, Ngọc Châu, Nhị Châu, Thanh Bình, Tân Bình, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Hải Tân, Tứ Minh, Việt Hòa, Ái Quốc, Thạch Khôi) và 4 xã (Nam Đồng, An Châu, Thượng Đạt, Tân Hưng).

Còn với tỉnh Bắc Ninh, Chính phủ quyết nghị thành lập phường Khắc Niệm trên cơ sở của xã Khắc Niệm; thành lập phường Khúc Xuyên trên cơ sở của xã Khúc Xuyên và thành lập phường Phong Khê từ xã Phong Khê.
Như vậy, sau khi thực hiện thành lập 3 phường Khắc Niệm, Khúc Xuyên và Phong Khê thành phố Bắc Ninh có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 phường (Đáp Cầu, Thị Cầu, Tiền An, Vệ An, Ninh Xá, Kinh Bắc, Vũ Ninh, Suối Hoa, Đại Phúc, Võ Cường, Khắc Niệm, Khúc Xuyên, Phong Khê, Hạp Lĩnh, Vân Dương, Vạn An) và 3 xã (Nam Sơn, Kim Chân và Hòa Long).

MẠNH NGUYỄN