BizLIVE -

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Nhà nước chịu trách nhiệm ở góc độ chính quyền địa phương đánh giá nguồn thải và lựa chọn mô hình xử lý, cần gắn trách nhiệm cụ thể của địa phương, tiến hành xã hội hoá để giải quyết được dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường trên các dòng sông.

Khắc phục ô nhiễm các dòng sông: Gắn trách nhiệm địa phương và hút vốn xã hội hóa
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trần Hồng Hà đang trả lời chất vấn của Đại biểu

Mở đầu phiên chất vấn sáng 30/10, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đại biểu đoàn Hà Nam chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý ô nhiễm môi trường trên các dòng sông. 


Đại biểu Trần Tất Thế (Đoàn Hà Nam): Tại kỳ họp thứ 3 tôi đã gửi tới Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường một câu hỏi về giải pháp khắc phục ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy. Bộ trưởng hứa sau 5 năm trả lại màu xanh sông. Hiện nay ô nhiễm hai con sông chưa được khắc phục.
Theo phản ánh của cử tri tỉnh Hà Nam, hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường ở sông Nhuệ, sông Đáy chưa được khắc phục; tình trạng xả thải ở Hà Nội vẫn chưa được giải quyết, khắc phục một cách hiệu quả. Xin Bộ trưởng cho biết quan điểm xử lý, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở sông Nhuệ, sông Đáy, có quyết tâm thực hiện không, có giải pháp khắc phục như thế nào trong thời gian tới?
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trần Hồng Hà: Mong muốn của đại biểu, nhân dân và tôi là giải quyết ô nhiễm các sông sớm được tốt nhất. Thời gian tôi nói sau 5 năm để dòng sông trở lại như xưa phải có điều kiện: quan điểm xử lý dòng sông liên tỉnh thì phải xử lý tại nguồn, người gây ô nhiễm phải chịu xử lý trách nhiệm.
Trên thực tế, các dòng sông này liên quan đến cá địa phương như Hà Nội thì nguồn nước chưa xử lý chủ yếu là nước thải sinh hoạt, rồi từ Hoà Bình chảy về Hà Nam thì cho thấy trách nhiệm của địa phương.
Với quan điểm như vậy, chúng ta đã có đề án tổng thể về xử lý ô nhiễm môi trường các dòng sông trong đó có sông Nhuệ, Đáy. Tuy nhiên, hiện nay, cơ chế phối hợp chưa hiệu quả, chưa bố trí được nguồn lực, công nghệ nào để xử lý nước thải sinh hoạt trong điều kiện chúng ta chưa thu gom xử lý tập trung.
Tôi đã kiến nghị việc xử lý, Nhà nước chịu trách nhiệm ở góc độ chính quyền địa phương đánh giá nguồn thải và lựa chọn mô hình xử lý. Hà Nội hiện có nhiều mô hình xử lý ở 2- 3 làng nghề, tập trung vào nước thải sinh hoạt. Nếu tính toán chi phí của Nhà nước trong đó có sự tham gia của người dân, từ người sản xuất thì hoàn toàn tính toán để thu hút được nguồn vốn xã hội hoá để xử lý.
Vướng mắc trong thu hút vốn xã hội, nhiều doanh nghiệp muốn vào nhưng việc lựa chọn đối tác công tư, quy trình và thủ tục đấu giá không khác gì nguồn vốn Nhà nước nên cũng cản trở, làm chậm xã hội hoá. Chúng ta cũng cần làm rõ trách nhiệm của Nhà nước trong đầu tư hạ tầng. Xác định các doanh nghiệp có công nghệ để xử lý…..
Thời gian tới, bên cạnh mô hình chúng ta đang có, cần gắn trách nhiệm cụ thể của địa phương, tiến hành xã hội hoá thì mới giải quyết được.

 

HỒNG QUÂN