BizLIVE - Nhờ đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, Hà Nội đã giảm tỷ trọng chi thường xuyên trên tổng chi ngân sách nhà nước từ 58,8% năm 2016 xuống 51,2% năm 2020, qua đó, tiết kiệm 13.000 tỷ đồng.
Hà Nội tiết kiệm 13.000 tỷ đồng nhờ sắp xếp, tinh giản biên chế
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: hanoi.gov.vn
Chiều 9/4, Ban Chỉ đạo quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội họp phiên thứ 17 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020. 
Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã tập trung xem xét, kiểm điểm tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thành phố; các phường, xã, thị trấn; các thôn, tổ dân phố; sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở bảo trợ xã hội; sắp xếp Ban quản lý dự án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch và Kiến trúc.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, thành phố đã tiến hành sớm và đạt hiệu quả cao về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế. Trên cơ sở đổi mới sắp xếp, tinh giản tổ chức, bộ máy, thành phố là một trong những địa phương đi đầu cả nước về giảm tỷ trọng chi thường xuyên. 
Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao các cấp, các ngành thành phố đã phối hợp, kịp thời tham mưu thực hiện các phương án, mô hình đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
Ông cho rằng, sau đổi mới, sắp xếp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên. Chất lượng giải quyết công việc, phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương được cải thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngay cả trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhiệm vụ trọng tâm đột xuất như phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. 
Đặc biệt, nhờ đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, thành phố đã giảm tỷ trọng chi thường xuyên trên tổng chi ngân sách nhà nước từ 58,8% năm 2016 xuống còn 51,2% năm 2020; tiết kiệm chi thường xuyên hơn 13.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 - 2020, tạo thêm nguồn cho cải cách tiền lương và tăng cường nguồn lực chi đầu tư phát triển. 
Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban chỉ đạo tập trung rà soát, đánh giá tình hình, kết quả các công tác; trọng tâm là xem xét, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan. Trong đó, cần rà soát thêm kết quả sắp xếp tinh giản biên chế các khối; quan tâm giải quyết chính sách cho cán bộ sau sắp xếp; rà soát kỹ việc sắp xếp, thu hồi các cơ sở nhà đất...
Đồng thời, tiếp tục nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng kế hoạch chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, thành các công ty cổ phần ngay cả đối với bệnh viện, trường học thuộc các Tổng công ty được cổ phần hóa... 
Cuối cùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế phải gắn với triển khai hiệu quả các đề án vị trí việc làm. Ông cũng đánh giá cao việc nhiều cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý không đủ tuổi tái cử đã tự nguyện xin nghỉ sớm để tạo điều kiện sắp xếp, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương.

HOÀNG HÀ