BizLIVE - Mức trần học phí các trường công lập chất lượng cao bậc tiểu học, THPT tại Hà Nội sẽ tăng 400.000 đồng/tháng, lên các mức tương ứng 5,5 triệu đồng/tháng và 5,7 triệu đồng/tháng.
Hà Nội tăng mức trần học phí trường chất lượng cao
Ảnh minh họa.
Sáng 4/12, tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021.
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là trẻ em học mầm non, học sinh tại 14 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và giáo dục phổ thông chất lượng cao trên địa bàn thành phố. Trong 14 trường này có 7 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở (THCS) và 1 trường trung học phổ thông (THPT).
Theo đó, mức trần học phí năm học 2020-2021 với cấp học mầm non và THCS được giữ nguyên như năm học 2019-2020, lần lượt là 5,1 triệu đồng/học sinh/tháng và 5,3 triệu đồng/học sinh/tháng.
Trong khi đó, mức trần học phí cấp tiểu học và THPT được điều chỉnh tăng ở các mức tương ứng 5,5 triệu đồng/học sinh/tháng và 5,7 triệu đồng/tháng; đồng nghĩa với tăng thêm 400.000 đồng/tháng so với hiện nay.
Mức trần học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao áp dụng năm học 2020-2021 sẽ được điều chỉnh bắt đầu từ năm học 2021-2022.

HOÀNG HÀ