BizLIVE - Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chính thức làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhậm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Sáng nay 9/4, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó thủ tướng mới là các ông Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và 18 vị bộ trưởng, trưởng ngành.
Theo đó, ông Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay ông Phùng Quang Thanh: 93,52 % tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sinh ngày 20/4/1954. Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội nhân văn, Cán bộ Chính trị.
Ông Ngô Xuân Lịch là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 10, 11, 12; Ủy viên Bộ Chính trị 12. Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tóm tắt quá trình công tác:
Trước 2006: Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 3, Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tháng 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tháng 12/2007: Được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, quân hàm Trung tướng.
Tháng 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư.
Tháng 3/2011: Được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tháng 12/2011: Được phong quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.
Tháng 10/2015: Được phong quân hàm từ Thượng Tướng lên Đại tướng.
Tháng 01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.
Tháng 4/2016: Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

MẠNH NGUYỄN