BizLIVE - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn vừa ký quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực hàng không.
Bộ GTVT sửa đổi 11 thủ tục hành chính liên quan hàng không
Ảnh minh họa.
Trong đó có 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
Cụ thể là, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh  hàng không chung; thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung.
Cũng như, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không; thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh cảng hàng không; thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; thủ tục cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay cũng được sửa đổi.
Ngoài ra, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không cũng được Bộ GTVT sửa bổi.
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại; thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại; thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng thương hiệu của hãng hàng không khác đối với hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung không vì mục đích thương mại cũng sẽ sửa đổi và có hiệu lực ngày 1/1/2020.
Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong việc chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không không có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài.

HẠ AN