BizLIVE -

Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ đã đầu tư 23,9 triệu USD trong 4 năm qua nhằm hỗ trợ hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học.

15.321 người dân tại Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế gia tăng lợi ích kinh tế từ Dự án Trường Sơn Xanh
Giám đốc USAID Việt Nam, bà Ann Marie Yastishock

Bắt đầu từ năm 2016, Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ đã đầu tư 23,9 triệu đô la trong 4 năm qua nhằm hỗ trợ hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam trong việc bảo vệ đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu của khu vực, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng địa phương và dân tộc thiểu số đa dạng hóa và cải thiện sinh kế.

Theo đánh giá của tổ chức này, rừng có vai trò quan trọng tại Việt Nam đặc biệt trong công tác bảo vệ các lưu vực, chống xói mòn đất, giảm nhẹ biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng thích ứng cho các cộng đồng. Những khu rừng ở khu vực Trường Sơn của Việt Nam là nơi trú ngụ của các loài quý hiếm và đặc hữu không nơi nào trên thế giới có.

Tuy nhiên, những khu rừng này và cả những loài đang sống trong đó đang suy giảm với tốc độ báo động. Tình trạng này xảy ra do việc chuyển đổi rừng sang các mục đích kinh tế khác, cũng như sinh hoạt của dân cư ở khu vực xung quanh sống phụ thuộc vào rừng và thiếu những hoạt động kinh tế thay thế.
Dự án Trường Sơn Xanh của USAID hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang phát triển thích ứng thông minh với khí hậu, phát thải thấp và phát triển bền vững để bảo vệ người dân, cảnh quan và đa dạng sinh học tại khu vực trung Trường Sơn với hoạt động tập trung vào hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.
Tại buổi tổng kết hoàn thành Dự án Trường Sơn Xanh tổ chức ngày hôm nay (25/12), đại diện USAID cho biết, 4 năm Dự án đã hỗ trợ tập huấn cho 15.254 người về cảnh quan bền vững và 9.669 người về quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; hỗ trợ cải thiện hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên đối với 512.000 hecta rừng có giá trị đa dạng sinh học cao; góp phần giúp 13.387 người được hưởng lợi về cải thiện sinh kế thông qua các hoạt động cảnh quan bền vững; 15.321 người gia tăng lợi ích kinh tế nhờ sự cải thiện về quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; huy động được 59,4 triệu đô la đầu tư từ ngân sách Nhà nước, khối tư nhân và cộng đồng cho việc phát triển các chuỗi giá trị, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ cũng như các hoạt động phục hồi rừng.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Giám đốc USAID Việt Nam Yastishock nhấn mạnh: “USAID rất vinh dự phối hợp với các đối tác tại Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế để thúc đẩy cam kết của họ trong việc cải thiện sinh kế cho các cộng đồng miền núi; phát triển các doanh nghiệp bảo tồn; bảo tồn đa dạng sinh học; phục hồi và quản lý rừng. Thành công của Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ và sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế trong việc thực hiện nỗ lực này đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.”

NGỌC DIỆP