Kỷ luật một loạt lãnh đạo VEC

Kỷ luật một loạt lãnh đạo VEC

UBKTTƯ quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Quang Hào - Phó tổng giám đốc, đồng thời kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc VEC.
Chat với BizLIVE