BizLIVE - Trước đó, Ocean Group từng ra thông báo muốn bán 20 triệu cổ phiếu OCH và quyết định này vấp phải sự phản đối từ phía IDS Equity Holdings.
Bộ Công an đề nghị Ocean Group tạm dừng việc bán 20 triệu cổ phiếu OCH

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã OGC) vừa nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, qua đó "đề nghị Ocean Group tạm dừng mọi biến động đối với cổ phiếu CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH đang nắm giữ để phục vụ công tác điều tra, xác minh cho đến khi có ý kiến".

Ocean Group ra từng ra thông báo muốn bán 20 triệu cổ phiếu OCH (tương ứng 10% vốn điều lệ) nhằm tạo nguồn tiền thanh toán công nợ và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch HĐQT cho biết, trong các biện pháp thực hiện công nợ ngắn hạn và các khoản phải thanh toán cho các đơn vị chủ yếu từ các khoản nợ trước đây, OGC phải chuẩn bị trong đó có nhiều việc phải tính đến như tiền mặt trong quỹ, các dự án nào không hiệu quả có thể thoái... Tuy nhiên, nếu đàm phán được với Ocean Bank, Ocean Bank cho trả dần hay thu hồi được khoản công nợ nào đó có thể việc thoái vốn sẽ không cần phải thực hiện. 

Trong khi đó, ông Mai Hữu Đạt, Chủ tịch HĐQT OGC cho biết, tài sản ngắn hạn so với nợ ngắn hạn mất cân đối, trường hợp khoản nợ đến hạn không trả được chủ nợ có thể kiện OGC do đó, HĐQT đã họp và đưa ra kế hoạch thoái vốn tại OCH là một trong những giải pháp và là giải pháp sau cùng. 

Kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ phía IDS Equity Holdings. IDS đã gửi công văn tới Ocean Group với vai trò đại diện cho các cổ đông sở hữu hơn 51% cổ phần. Tuy nhiên, thời điểm này, ông Mai Hữu Đạt cho biết, trong danh sách cổ đông gần nhất IDS không sở hữu cổ phần nào của OGC, trong thư IDS gửi có danh sách uỷ quyền của nhóm cổ đông với khoảng 51% cổ phần ngày chốt danh sách lại rải rác từ tháng 10 đến tháng 11/2020.

“Có thông tin trên báo chí cũng nói rằng, IDS có thể có thay đổi tiếp quản điều hành của OGC, đến giờ hội đồng quản trị không có bất kỳ sự thay đổi nào, chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin của cổ đông yêu cầu ĐHCĐ bất thường. Ban lãnh đạo công ty hoạt động trên cơ sở đúng quyền hạn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Chúng tôi khẳng định không có bất kỳ sự xáo trộn nào về nhân sự, các thành viên HĐQT đưa ra quyết định nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp đặc biệt trong giai đoạn công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính”, ông Đạt thông tin tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 1/12/2020. 

Bảo Vy