Họp hành quá nhiều, quá nhiều giấy tờ cần lưu trữ, sắp xếp bàn làm thiếu khoa học là những "lỗi" sẽ "ngốn" một khoản lớn ngân sách công ty bạn.
Bạn có bao giờ cảm thấy dù mình đã chiến đấu tích cực cả năm, đau đầu vạch ra chiến lược kinh doanh tốt, lợi nhuận của các dự án cao nhưng quyết toán cuối năm doanh thu lại chẳng đáng là bao?

Nếu vậy, có lẽ bạn đã bị thất thoát tiền vào những vấn đề sau:

Theo Tri Thức Trẻ