BizLIVE - Đóng góp phần lớn vào lợi nhuận trước thuế của PJICO chủ yếu từ mảng bảo hiểm, đạt 52,5 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019.
Thu phí bảo hiểm gốc tăng gần 30% giúp PJICO đạt lợi nhuận 52,5 tỷ đồng quý I
Ảnh minh họa.
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2020 với doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng mạnh 29% so với cùng kỳ năm trước, đạt 860 tỷ đồng.
Trong đó, thu phí bảo hiểm xe cơ giới đứng đầu với tỷ trọng 38,7%, đạt 335 tỷ đồng; tiếp đến là thu phí bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn chiếm tỷ trọng 24%, đạt 208 tỷ đồng, bảo hiểm tài sản và thiệt hại và phí bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đều chiếm khoảng 10%, tương ứng đạt 88 tỷ đồng và 82 tỷ đồng…
 Nguồn: PJICO.
Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm tăng 22%, đạt 96,7 tỷ đồng nhưng doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng 13%, đạt 669 tỷ đồng.
Quý I, PJICO chi bồi thường bảo hiểm tổng số tiền 248 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chi bồi thường chiếm tỷ trọng lớn nhất là bảo hiểm xe cơ giới 162 tỷ đồng; chi bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu 48 tỷ đồng; chi bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn 33 tỷ đồng; chi bảo hiểm tài sản và thiệt hại 34 tỷ đồng…
Bên cạnh đó, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 17%, đạt 542 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng 10%, đạt 144 tỷ đồng.
Các lĩnh vực đầu tư khác ngoài bảo hiểm tăng trưởng khá cao, như kinh doanh bất động sản tăng tới 61% nhưng cũng chỉ đóng góp lợi nhuận 860 triệu đồng; Lợi nhuận từ hoạt động tài chính cũng tăng tới 68%, đạt 8,4 tỷ đồng.
Lợi nhuận khác chỉ ở mức 85 triệu đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16%, đạt 101 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế của PJICO chủ yếu từ đến từ mảng bảo hiểm và đạt 52,5 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019.
Kế hoạch kinh doanh năm 2020, PJICO đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.200 tỷ đồng (không bao gồm doanh thu phí bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP), tăng trưởng 7% so với năm trước; Lợi nhuận trước thuế đạt 195,7 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức tối thiểu 12%.
Theo lãnh đạo PJICO, toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đã vượt qua mọi thách thức, ước thị trường tăng trưởng khoảng 13% doanh thu phí bảo hiểm gốc so với năm 2018, trong đó, PJICO giữ vững thị phần thuộc Top 5 công ty dẫn đầu thị trường.

LAN ANH