BizLIVE -
Với bảo hiểm thất nghiệp, số người tham gia còn ít hơn, đạt 12,81 triệu người, tỷ lệ khoảng 26% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.
Mới hơn 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội
Ảnh minh họa: Tuấn Việt

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH), trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước có khoảng 15,3 triệu người tham gia BHXH, đạt 31,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; 12,81 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt tỷ lệ khoảng 26% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Tổng số thu 8 tháng đầu năm 2020 của toàn ngành đạt 60,34% so với kế hoạch.
So với các loại hình khác, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) chiếm tỷ lệ và ưu thế tuyệt đối. Có khoảng 86,42 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,2% dân số.
Đáng chú ý, so với cuối năm 2019, mặc dù số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT có tăng trưởng dương, nhưng số người tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp lại giảm mạnh. Số thu BHXH của năm 8 tháng đầu năm 2020 tăng về số tuyệt đối, nhưng tỷ lệ so với kế hoạch cả năm lại thấp hơn cùng kỳ (hết tháng 8/2019, số thu toàn ngành BHXH đạt 63,6% kế hoạch năm).
Bên cạnh đó, số tiền nợ BHXH, BHYT khoảng 21.408 tỷ đồng (bằng 5,3% số phải thu và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2019).
 
Ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19
Theo BHXH Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của một số đơn vị sử dụng lao động còn phổ biến. Cùng với đó, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị.
Nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc…, dẫn đến số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN giảm; số thu BHXH, BHYT, BHTN giảm; số nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng lên.
Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tính đến tháng 9/2020, cả nước đã có 954 đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tương ứng với 79.522 lao động và ước số tiền khoảng 326 tỷ đồng.
Theo tính toán, để đạt được chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01 và kế hoạch ngành đề ra, trong 4 tháng cuối năm nay, BHXH cần phải phát triển thêm trên 1,893 triệu người tham gia BHXH; trên 1,493 triệu người tham gia BH thất nghiệp.
Riêng với BHYT, để đạt tỷ lệ bao phủ 90,7% dân số theo kế hoạch, cũng cần thu hút thêm trên 1,6 triệu người tham gia.

TUẤN VIỆT