BizLIVE - Đây là con số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Generali nhờ vào kết quả kinh doanh tích cực từ tất cả các mảng kinh doanh của tập đoàn.
Generali công bố lợi nhuận thuần đạt kỷ lục 5,2 tỷ EUR năm 2019
Ảnh minh họa.
Theo công bố từ Tập đoàn Generali (tập đoàn bảo hiểm Italia), kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019 của tập đoàn này rất tốt khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt mức đạt mức 5,2 tỷ EUR (khoảng 136.000 tỷ đồng), tăng 6,9% so với năm 2018.
Trong năm qua, doanh thu của tập đoàn này cũng đạt 95 tỷ EUR (khoảng 2,487 triệu tỷ đồng).
Lợi nhuận thuần sau thuế đạt 2,7 tỷ EUR (khoảng 70.700 tỷ đồng), tăng 15,7% so với năm 2018. Lợi nhuận thuần sau thuế sau điều chỉnh đạt 2,4 tỷ EUR. Loại trừ ảnh hưởng của 188 triệu EUR chi phí bất thường cho nghiệp vụ quản lý nợ liên quan đến việc mua lại công cụ nợ thứ cấp.
Ở mảng bảo hiểm nhân thọ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 13,6 tỷ EUR, tăng 19,6% – mức cao nhất thị trường.
Dự phòng kỹ thuật đạt 369,4 tỷ EUR, tăng 7,6%. Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới rất cao, đạt 3,89%.
Ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu phí thuần tăng đến 21,5 tỷ EUR, tăng 3,9%. Tỷ lệ kết hợp đạt mức tốt nhất thị trường – chỉ 92,6% (so với 93% năm 2018)
Nhờ vào xu hướng tích cực ở mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm gộp lên đến 69,8 tỷ EUR, tăng 4,3%, bao gồm 15,2 tỷ EUR từ các sản phẩm hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị cho xã hội và môi trường.
Lợi nhuận từ hoạt động quản lý tài sản đầu tư tăng lên mức 280 triệu EUR, tăng 19%.
Khả năng tài chính vững mạnh với biên khả năng thanh toán 224% và cổ tức 0,96 EUR trên mỗi cổ phần, tăng 6,7% so với năm 2018.
Tổng giám đốc Tập đoàn Generali, ông Philippe Donnet, khẳng định: “Kết quả kinh doanh cao kỷ lục và khả năng tài chính vững mạnh đã giúp Generali củng cố vị thế là tập đoàn dẫn đầu ngành bảo hiểm trên toàn cầu. Đây là minh chứng cho việc chúng tôi đang đi đúng hướng trong việc hoàn thành mục tiêu của kế hoạch chiến lược Generali 2021".

LAN ANH