BizLIVE - Ngày 10/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính giữ chức Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Tổng giám đốc mới
Ông Nguyễn Thế Mạnh, tân Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Cụ thể, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; ý kiến của Ban Bí thư tại Văn bản số 12501-CV/VPTW ngày 8/7/2020 và đề nghị của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) giữ chức Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Thế Mạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định.
Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh năm 1972, là Thạc sĩ Kinh tế - Học viện Tài chính.
Từ năm 1995, ông Nguyễn Thế Mạnh bắt đầu công tác tại Thanh tra Bộ Tài chính. Năm 2011 ông được bổ nhiệm là Phó Chánh thanh tra Bộ Tài chính và đến năm 2016 ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Trước đó, tháng 4/2020, sau khi bà Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức nghỉ hưu theo chế độ, vị trí Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam để trống. Sau đó, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định giao Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh phụ trách công việc thay Tổng giám đốc cho đến khi có quyết định bổ nhiệm mới.

H.HÀ