Trung Quốc bơm thêm 188 tỷ USD thanh khoản

Trung Quốc bơm thêm 188 tỷ USD thanh khoản

Từ tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nói rằng giới chức Trung Quốc sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở thời điểm hợp lý để giúp các doanh nghiệp...
Chat với BizLIVE