BizLIVE - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm 2016, cả nước xuất siêu 1,5 tỷ USD.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 52,9 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Còn kim ngạch nhập khẩu ước đạt 51,4 tỷ USD, giảm 1,2%.

Trước đó, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 3 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất siêu 1,37 tỷ USD. 

Nếu chỉ tính riêng trong tháng 4, Việt Nam xuất siêu khoảng 100 triệu USD, với kim ngạch xuất khẩu: 14,1 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14 tỷ USD.

Để đạt được mức xuất siêu trên có sự đóng góp rất lớn từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực này đạt 68,45 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 37,75 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 30,7 tỷ USD. Như vậy, xuất siêu ở khu vực FDI là hơn 7 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm.

4 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 1,5 tỷ USD ảnh 1

Nguồn: Tổng cục Hải quan  

Trên đây là con số ước tính của Tổng cục Thống kê. Số liệu chính thức về kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016 sẽ được Tổng cục Hải quan công bố vào ngày 16/5 tới.

Mạnh Nguyễn