BizLIVE -
4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng mạnh tại hầu hết các thị trường, đặc biệt là sang Trung Quốc.
Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc 4 tháng đầu năm tăng tới 131%
Ảnh minh họa/Quang Trí
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng gạo xuất khẩu của cả nước trong tháng 4/2020 giảm 13,7% về lượng, giảm 6,3% về kim ngạch nhưng tăng 8,6% về giá so với tháng 3/2020; tương ứng, giảm 26,4% về lượng, giảm 11,5% về kim ngạch và tăng 20,3% về giá so với tháng 4/2019.
Trong tháng 4/2020, tổng lượng xuất khẩu đạt 510.197 tấn, tương đương 254,37 triệu USD, giá trung bình 498,6 USD/tấn.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, cả nước xuất khẩu 2,11 triệu tấn, thu về 990,79 triệu USD, tăng 0,9% về lượng, tăng 10,9% về kim ngạch và tăng 9,9% về giá so với 4 tháng đầu năm 2019. Giá xuất khẩu trung bình 470,2 USD/tấn.
Philippines luôn dẫn đầu về thị trường tiêu thụ gạo của Việt Nam, đạt 902.061 tấn, tương đương 401,27 triệu USD, giá 444,8 USD/tấn, tăng 10,8% về lượng, tăng 25,2% về kim ngạch, tăng 13,1% về giá so với 4 tháng đầu năm trước; chiếm 42,8% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước, chiếm 40,5% trong tổng kim ngạch.
Nhưng thị trường xuất khẩu gạo đứng thứ 2 của Việt Nam mới đáng chú ý về mức tăng trưởng. Đó là Trung Quốc, tăng rất mạnh 130,9% về lượng, tăng 171,9% về kim ngạch, tăng 17,8% về giá 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước, đạt 273.529 tấn, tương đương 158,05 triệu USD, giá bình quân 577,8 USD/tấn, chiếm gần 13% trong tổng lượng và chiếm 16% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Tiếp theo là thị trường Malaysia, cùng kỳ thống kê, đạt 220.172 tấn, tương đương 90,72 triệu USD, giá 411 USD/tấn, chiếm gần 10,5% trong tổng lượng và chiếm 9,2% trong tổng kim ngạch, tăng 5,4% về lượng, tăng 10,8% về kim ngạch, tăng 5,2% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Xét về mức tăng trưởng xuất khẩu gạo trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước cho thấy, các thị trường chủ đạo vẫn đạt mức tăng cả lượng và kim ngạch; tuy nhiên, đáng chú ý, một số thị trường mặc dù lượng xuất khẩu ít nhưng so với cùng kỳ cũng tăng rất mạnh như: Chile tăng 531% về lượng và tăng 290% về kim ngạch, đạt 448 tấn, tương đương 0,21 triệu USD; Indonesia tăng 113,2% về lượng và tăng 172,4% về kim ngạch, đạt 25.925 tấn, tương đương 14,75 triệu USD; Senegal tăng 103,6% về lượng và tăng 107,8% về kim ngạch, đạt 1.203 tấn, tương đương 0,62 triệu USD.

QUANG TRÍ