BizLIVE - Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ, hướng dẫn UBND tỉnh Cà Mau triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng tại các trạm do địa phương quản lý.
Tỉnh Cà Mau xin tạm hoãn áp dụng thu phí không dừng
Trạm thu phí Bạc Liêu
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau đã có đề nghị về việc tạm thời chưa triển khai lắp đặt hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.
Do đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ, hướng dẫn UBND tỉnh Cà Mau triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng đối với trạm thu phí thuộc các dự án do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTG ngày 27/2/2018 và Công điện số 849/CĐ-TTG ngày 15/7/2019.
Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các địa phương có liên quan, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/10.

HẠ AN