BizLIVE - Hiệu trưởng và 2 nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM bị kỷ luật với hình thức Khiển trách.
Kỷ luật Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TP.HCM
Ông Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM.

Chiều 30/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã có thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng bộ Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP, Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 và các đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường; thực hiện quy chế dân chủ. Cùng với đó là vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức cán bộ; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý tài chính tại đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TP chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy và đảng viên là cán bộ lãnh đạo Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM theo thẩm quyền quản lý.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng TP đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với tập thể Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học - Cao đẳng TP đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phan Minh Phụng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học - Cao đẳng TP, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Hiệu trưởng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng TP cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 2 trường hợp khác. Đó là ông Hà Thanh Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng và bà Lê Thị Thanh Tâm, nguyên Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Hiệu trưởng.

HUYỀN TRÂM