Mỗi ngày các nhà máy sản xuất trên 1,3 triệu m3 nước sạch, đáp ứng 100% nhu cầu người dân đô thị và gần 60% với khu vực nông thôn.

Theo VnExpress