BizLIVE -
Có một điểm mà Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho là “đặc biệt” trong tình hình doanh nghiệp rút khỏi thị trường.
Điểm “đặc biệt” trong số doanh nghiệp rút khỏi thị trường
Ảnh minh họa.
Đó là, khu vực có địa kinh tế thuận tiện hơn thì số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường có xu hướng gia tăng. Cùng đó, khu vực đồng bằng Sông Cửu Long có sự gia tăng đột biến về số lượng doanh nghiệp giải thể.
Điểm nhấn trên được Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho là “đặc biệt” trong tình hình kinh tế - xã hội năm nay, qua báo cáo tham gia thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội mà Ủy ban vừa gửi đến Quốc hội.
Tại báo cáo này, Ủy ban nhấn mạnh một số vấn đề cần được quan tâm, trong đó có vấn đề về lao động.
Cụ thể, báo cáo lưu ý, tình hình thất nghiệp của lao động trong độ tuổi của Việt Nam hiện là 2,16%, tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở khu vực thành thị còn khá cao (10,16%).
Đáng chú ý là tính bền vững và chất lượng của việc làm có xu hướng giảm, khi mà trong 8 tháng đầu năm 2019, có 56.359 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (tăng 6% so với cùng kỳ 2018); bao gồm 20.074 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (giảm 7%), 25.730 doanh nghiệp chờ giải thể (tăng 14,6%) và 10.555 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 15,5%). Trung bình mỗi tháng có 7.045 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
"Đặc biệt khi các khu vực có địa kinh tế thuận tiện hơn thì số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường có xu hướng gia tăng. Khu vực Đông Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp giải thể lớn nhất với 4.082 doanh nghiệp (chiếm 38,7% cả nước), tăng 22,2%. Đồng bằng Sông Hồng có 2.124 doanh nghiệp giải thể (chiếm 20,1%), tăng 4,6%. Đồng bằng Sông Cửu Long có sự gia tăng đột biến về số lượng doanh nghiệp giải thể với 1.870 doanh nghiệp, tăng 45,8%”, báo cáo của Ủy ban lưu ý.
Với tình hình trên, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp (tính đến 18/8/2019 là 528.853 người) tăng 11,09% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ lệ khoảng hơn 4% số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (gần 13 triệu người).
Ủy ban Về các vấn đề xã hội cũng nhấn mạnh một điểm nữa, trong 9 tháng đầu năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng so với 2018 là 500,255 người, nhưng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần là 553.891 người.

KHÁNH PHƯƠNG