BizLIVE -
Chính phủ gấp rút gửi sang Quốc hội một báo cáo giải trình ngay trong ngày 12/11, ngày thảo luận vấn đề này tại hội trường.
Chính phủ “thuyết phục” Quốc hội về đầu mối làm sân bay Long Thành
Ảnh minh họa.
Ngày 12/11, khi Quốc hội thảo luận tại hội trường báo cáo khả thi giai đoạn 1 Dự án sân bay Long Thành thì Chính phủ cũng gấp rút gửi sang một báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu về dự án này, qua phiên thảo luận tổ đầu kỳ họp thứ 8.
Khi thảo luận tại tổ, một số vị đại biểu cho rằng theo quy định của Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư, thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thì là của Thủ tướng Chính phủ.
Và, theo quy định pháp luật về đấu thầu, việc lựa chọn hình thức đầu tư (giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV hay đấu thầu cạnh tranh) thuộc thẩm quyền của Chính phủ nên Quốc hội không cần cho ý kiến về nội dung này.
Chính phủ giải trình, sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô rất lớn đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Do vậy, những nội dung cơ bản của Dự án (trong đó có hình thức lựa chọn nhà đầu tư) và những nội dung điều chỉnh bổ sung so với chủ trương đầu tư cần phải được Quốc hội thông qua.
Về việc chỉ định thầu cho ACV, phiên thảo luận toàn thể nhiều đại biểu nhấn mạnh việc Nhà nước đang giữ cổ phần chi phối ở doanh nghiệp này nên giao cho công trình quan trọng quốc gia cũng là hợp lý.
Có vị đại biểu còn cho rằng nếu Quốc hội không nói rõ đồng ý chỉ định thầu cho ACV là “trói chân, trói tay Chính phủ”, và “như thế này thì Chính phủ không cần Quốc hội nữa”.
Tại tờ trình, Chính phủ “thuyết phục” Quốc hội là, theo quy định của Luật Đấu thầu (khoản 3 điều 1) phải thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Do vậy, việc giao ACV đầu tư, khai thác sân bay Long Thành cần phải được Quốc hội thông qua.
Còn tại báo cáo đề ngày 12/11, Chính phủ trình bày: đối với hình thức lựa chọn nhà đầu tư, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là cảng hàng không cửa ngõ, quan trọng quốc gia, do đó việc lựa chọn nhà đầu tư cần được xem xét thận trọng nhằm đảm bảo vai trò và lợi ích của Nhà nước, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
“Hiện nay, ACV là doanh nghiệp cổ phần (Nhà nước nắm giữ 95,4% vốn điều lệ), việc Nhà nước giao cho doanh nghiệp cổ phần đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng quốc gia chưa được pháp luật quy định rõ, do vậy Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua. Trường hợp được Quốc hội thông qua sẽ đảm bảo được tính minh bạch, khách quan và giảm thủ tục, thời gian tổ chức thực hiện", báo cáo nêu.
Như vậy, ở đây hai lần yếu tố “cổ phần” được nhắc đến, thay vì nhấn mạnh năng lực tài chính hay kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không của ACV như nhiều lần trước.
Bên cạnh việc chỉ định thầu, đại biểu Quốc hội cũng băn khoăn tổng mức đầu tư đang được tính cho các hạng mục công trình nào, đã đảm bảo công nghệ hiện đại, tính kết nối với các giai đoạn sau chưa?
Chính phủ hồi âm, tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là 111.689,6 tỷ đồng, tương đương với 4,779 tỷ USD. Phạm vi lập tổng mức đầu tư đã bao gồm đầy đủ các hạng mục công trình đồng bộ đảm bảo cho việc phục vụ 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm theo quy mô đầu tư giai đoạn 1 bao gồm cả chi phí đầu tư xây dựng hai tuyến đường giao thông kết nối số 1 và số 2.
Tổng mức đầu tư đã được lập đúng quy định hiện hành và có giá trị là 4,779 tỷ USD, Chính phủ khẳng định.

KHÁNH PHƯƠNG