BizLIVE - Ông Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Bộ Khoa học và Công nghệ có Thứ trưởng mới
Ông Lê Xuân Định.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông Lê Xuân Định từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, sau đó được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Như vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ hiện có 4 Thứ trưởng là ông Trần Văn Tùng, ông Phạm Công Tạc, ông Bùi Thế Duy, ông Lê Xuân Định.

N. NGA