BizLIVE - Ông Mai Ngọc Thuận vừa được HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Bà Rịa – Vũng Tàu có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mới
Ông Mai Ngọc Thuận tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Chiều 12/9, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức kỳ họp thứ 13 để kiện toàn nhân sự HĐND, UBND tỉnh.
Tại kỳ họp, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được các đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ 96% (47/49 phiếu) tổng số đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp đồng ý.
Trước đó, ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định 1151-QĐ/TU điều động, giới thiệu ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vũng Tàu ứng cử để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, từ ngày 3/9/2019.
Ông Mai Ngọc Thuận sinh năm 1966, tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trình độ kỹ sư kinh tế, cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp quản lý Nhà nước.

N. NGA