BizLIVE -

Đứng đầu giá trị mua ròng, VHM và VRE được khối ngoại mua vào lần lượt 628 và 856 nghìn đơn vị, tương ứng 62,1 tỷ đồng và 30 tỷ đồng. Tuy vậy, hai cổ phiếu này đều mất hơn 1% khi chốt phiên.

Phiên 8/11: Giao dịch tập trung, khối ngoại tiếp tục mua vào mạnh bộ đôi VHM và VRE

Trên HOSE, giảm nhẹ giao dịch so với phiên trước, khối ngoại thực hiện mua vào 480,4 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 473,9 tỷ đồng. Như vậy, khối này vẫn có phiên mua ròng nhẹ 6,5 tỷ đồng, tương ứng 1,9 triệu đơn vị.

Ngoài VHM và VRE, khối ngoại chỉ mua vào nhẹ ở các mã như SSI (451 nghìn đơn vị), PVT (562 nghìn đơn vị), STB (626 nghìn đơn vị), PLX (108 nghìn đơn vị) và HCM (239 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối ngoại cũng tập trung bán mạnh ở VHM (605 nghìn đơn vị), HDB (833 nghìn đơn vị), VIC (151 nghìn đơn vị), CII (186 nghìn đơn vị), VCB (47 nghìn đơn vị) và VND (245 nghìn đơn vị).

Trên HNX, gần như không giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 3 tỷ đồng và bán ra 3,1 tỷ đồng.

Các mã được mua vào nhẹ là SHB (106 nghìn đơn vị), SHS (40 nghìn đơn vị) và VCS (3 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra hạn chế ở các mã như CEO (139 nghìn đơn vị), PVS (20 nghìn đơn vị) và TIG (40 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại vẫn có phiên bán ròng 13,7 tỷ đồng, tương ứng 1,7 triệu đơn vị. Trong đó, các mã bị bán ra mạnh ở 2 cổ phiếu là BSR (283 nghìn đơn vị), VEA (37 nghìn đơn vị). Chốt phiên, BSR tăng 1% còn VEA lại mất 1,4%.

Ngược lại, khối này mua vào không đáng kể ở các cổ phiếu như VTP (5 nghìn đơn vị), QNS (23 nghìn đơn vị) và BCM (18 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG