BizLIVE -

Giao dịch tích cực, khối ngoại mua ròng gần 192 tỷ đồng trên HOSE, 16 tỷ đồng trên UpCoM và chỉ bán ra 12 tỷ đồng trên HNX.

Phiên 4/6: Mua gần 5,5 triệu chứng chỉ quỹ E1VFVN30, khối ngoại bơm ròng thêm 196 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 542 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 350 tỷ đồng.

Trong đó, E1VFVN30 đứng đầu giá trị mua ròng với 78 tỷ đồng, tương ứng 5,5 triệu đơn vị. Chốt phiên, chứng chỉ này tăng hơn 2% lên giá 14.390 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, khối này cũng giải ngân nhẹ vào các mã khác như VIC (200 nghìn đơn vị), NVL (236 nghìn đơn vị), VCB (192 nghìn đơn vị), BVH (164 nghìn đơn vị), VRE (274 nghìn đơn vị) và PLX (132 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này bán ra không gần như không đáng kể ở các mã VNM (51 nghìn đơn vị), VJC (48 nghìn đơn vị), HDB (144 nghìn đơn vị), YEG (34 nghìn đơn vị) và HCM (125 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại vẫn có thêm phiên bán ròng hơn 12 tỷ đồng, tương ứng 979 nghìn đơn vị.   

Các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là PVS (228 nghìn đơn vị), CEO (192 nghìn đơn vị), SHB (300 nghìn đơn vị), DTD (87 nghìn đơn vị) và TNG (48 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này mua vào không đáng kể ở các mã như TIG (100 nghìn đơn vị), VCS (5 nghìn đơn vị), DGC (5 nghìn đơn vị) và VIX (20 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại duy trì phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp với giá trị hơn 16 tỷ đồng, tương ứng 723 nghìn đơn vị.

Bên mua giải ngân tập trung vào các mã như BSR (570 nghìn đơn vị), VEA (143 nghìn đơn vị), VTP (10 nghìn đơn vị) và GEG (63 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra nhẹ ở các mã như MPC (37 nghìn đơn vị), ACV (3 nghìn đơn vị) và QNS (6 nghìn đơn vị). Chốt phiên, MPC mất tới 4,3% về lại giá 35.700 đồng/cổ phiếu, còn ACV và QNS cũng điều chỉnh lần lượt 0,7% và 0,3%.

MAI HƯƠNG