BizLIVE -

Cụ thể, khối này bán ròng hơn 201 tỷ đồng trên HOSE nhưng chỉ mua vào 6,5 tỷ đồng trên HNX và 24,5 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 2/8: Khối ngoại có phiên thứ 2 rút ròng trên 100 tỷ đồng

Trên HOSE, hoạt động giải ngân không có nhiều điểm chú ý, khối ngoại chỉ mua vào 377 tỷ đồng, chiếm chưa đầy 8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 578 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là PLX (347 nghìn đơn vị), MSN (228 nghìn đơn vị), HDB (571 nghìn đơn vị), CTD (109 nghìn đơn vị) và VHM (126 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra mạnh ở hàng loạt các cổ phiếu như VJC (829 nghìn đơn vị), HPG (2,1 triệu đơn vị), BVH (513 nghìn đơn vị), BID (1,1 triệu đơn vị), VNM (222 nghìn đơn vị) và E1VFVN30 (1,2 triệu đơn vị).

Trên HNX, giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp, khối ngoại chỉ mua vào 14 tỷ đồng và bán ra 7,4 tỷ đồng.

Bên mua tập trung giải ngân vào hai cổ phiếu chính là PVS (357 nghìn đơn vị) và VCS (20 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VCS tiếp tục tăng đột biến 4,8% lên giá 85.000 đồng/cổ phiếu còn PVS lại mất 1,4%.

Ngược lại, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã như TNG (134 nghìn đơn vị), PMC (14 nghìn đơn vị), INN (22 nghìn đơn vị) và DGC (4 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, tích cực giải ngân, khối ngoại có phiên mua ròng mạnh tay hơn 24 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là GVR (590 nghìn đơn vị), QNS (271 nghìn đơn vị), VEA (66 nghìn đơn vị) và GEG (100 nghìn đơn vị). Đột biến ở GVR, cổ phiếu này tăng 4,7% lên mức giá 15.500 đồng/cổ phiếu.

Bên bán ròng, khối này chỉ bán ra tập trung ở các mã như BCM (127 nghìn đơn vị), OIL (89 nghìn đơn vị) và SAS (13 nghìn đơn vị). 

MAI HƯƠNG