BizLIVE -

Khối ngoại mua ròng hơn 624 nghìn đơn vị VHM và 891 nghìn đơn vị VRE. Ảnh hưởng tích cực từ điều này, cả hai cổ phiếu kể trên đều đạt mức tăng trên 2% khi kết thúc phiên.

Phiên 26/4: Khối ngoại giải ngân mạnh vào VHM và VRE

Trên HOSE, giữ trạng thái mua ròng hơn 21 tỷ đồng, nhưng hoạt động giải ngân khối ngoại chưa lan tỏa mà tập trung vào một số cổ phiếu chính.

Trong đó, bên mua tập trung mạnh vào VHM và VRE với giá trị lần lượt là 57 tỷ đồng và 31,9 tỷ đồng. Chốt phiên, VHM tăng 2% còn VRE tăng 2,4%. Các mã còn lại được mua vào nhẹ như SAB (46 nghìn đơn vị), GAS (46 nghìn đơn vị), POW (212 nghìn đơn vị) và VNM (16 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra đều ở các mã như VIC (248 nghìn đơn vị), SSI (707 nghìn đơn vị), VJC (137 nghìn đơn vị), PLX (137 nghìn đơn vị) và VHC (72 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại mua vào 6,8 tỷ đồng và bán ra 5,5 tỷ đồng. Như vậy, khối này có phiên mua ròng nhẹ 1,3 tỷ đồng, tương ứng 175 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là PVS (46 nghìn đơn vị), SHB (110 nghìn đơn vị), DHT (6 nghìn đơn vị) và ART (52 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ tập trung bán ra ở VCS với giá trị 1,3 tỷ đồng, tương ứng 20 nghìn đơn vị. Chốt phiên, VCS giảm nhẹ 0,6% về giá 64.100 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, giảm nhẹ giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 15,6 tỷ đồng và bán ra 14 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân vào 2 cổ phiếu chính là BSR (335 nghìn đơn vị) và VTP (9 nghìn đơn vị). Giao dịch tích cực, VTP tăng hơn 2% còn BSR cũng tăng 0,7%.

Tương tự, bên bán cũng tập trung bán ra ở 2 mã chính là VEA (58 nghìn đơn vị) và LPB (245 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG