BizLIVE - Đây là một trong những phương án tăng vốn điều lệ của NamABank từ mức 3.353 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.
NamABank sẽ thực hiện chia cổ tức 16% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) vừa ra thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.
Theo nghị quyết của HĐQT NamABank, tỷ lệ chia cổ tức là 16% (100 cổ phần sẽ nhận được thêm 16 cổ phần phát hành thêm). Ngày chốt danh sách cổ đông là 17h ngày 30/10/2019.
Nhằm đảm bảo cho các cổ đông liên quan, NamABank sẽ không nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phần từ 17h ngày 24/10/2019 đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn để chia cổ tức là lợi nhuận giữ lại chưa chia tính đến 31/12/2018 là 542 tỷ đồng, trong đó, ngân hàng trích hơn 536 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu là 16%.
Năm 2018, NamABank lãi ròng 591 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ theo quy định, lợi nhuận còn lại là 500 tỷ đồng.
Vốn điều lệ của NamABank tính đến 31/12/2018 là 3.353 tỷ đồng.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, NamABank đã trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ mức 3.353 tỷ đồng lên mức 5.000 tỷ đồng. Trong đó, phát hành trên 53,65 triệu cổ phần để trả cổ tức; chào bán hơn 110,99 triệu cổ phần (chào bán cho cổ đông hiện hữu trên 43,9 triệu cổ phần; chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên 50,3 triệu cổ phần; phát hành trên 16,7 triệu cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động NamABank).
Theo NamABank, nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2019 nhằm mục đích: mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động, xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; cải tiến, hoàn thiện thương hiệu; bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng.
Giá cổ phiếu NamABank trên OTC trong vòng 01 năm qua.
Tại thời điểm ngày 21/10/2019, thị giá của cổ phiếu NamABank trên OTC đang được chào mua – bán quanh mức 9.000 đồng/cổ phần. Đây là mức dưới mệnh giá mà cổ phiếu này duy trì từ ngày 22/6/2019 đến nay. Trong vòng 01 năm qua, cổ phiếu NamABank đã lập đỉnh ở mức giá 10.838 đồng/cổ phần vào ngày 04/5/2019.

LAN ANH