BizLIVE -
Tổng cục Thuế cho biết, đến nay đã có 7.134 doanh nghiệp đủ điều kiện áp dụng hoàn thuế điện tử, đạt gần 94% tổng số doanh nghiệp thuộc diện được hoàn thuế.
Đã có 7.134 doanh nghiệp đủ điều kiện áp dụng hoàn thuế điện tử
Ảnh minh họa.
Báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng cho thấy, đến cuối tháng 9/2019 đã có hơn 934.000 hóa đơn điện tử được cơ quan thuế xác thực.
Tổng cục Thuế cho biết, hiện có 255 doanh nghiệp đang hoạt động tại 3 thành phố này thực hiện thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Hiện các doanh nghiệp này vẫn đang trong quá trình áp dụng thí điểm để đánh giá mức độ phù hợp. Nếu trong quá trình thực hiện thuận lợi, Tổng cục Thuế sẽ xem xét mở rộng phạm vi triển khai.
Ngành thuế ước tính, đến cuối tháng 9/2019, hệ thống khai thuế điện tử cũng đã được triển khai tại toàn bộ 63/63 cục thuế và 100% chi cục thuế trực thuộc trên cả nước. Thông kê cho thấy, đã có hơn 934.000 hóa đơn điện tử được cơ quan thuế xác thực.
Cùng với việc thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực, số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử hiện đã đạt gần 100%, với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là trên 9,3 triệu.
"Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc quản lý hóa đơn, cũng như giảm chi phí tuân thủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước", Tổng cục Thuế đánh giá.
Theo thông kê, đến nay đã có 7.134 doanh nghiệp đủ điều kiện áp dụng hoàn thuế điện tử, đạt gần 94% tổng số doanh nghiệp thuộc diện được hoàn thuế. Số hồ sơ đề nghị hoàn là hơn 17.200 hồ sơ, số hồ sơ đã được hoàn là 13.250 hồ sơ, với số tiền hoàn là 81.038 tỷ đồng.
Thống kê tới hết quý III/2019, hệ thống cơ quan thuế hiện đang theo dõi được 745.342 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, tăng 47.747 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2018.
Có 99,48% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện dịch vụ khai thuế điện tử và cũng có đến 99% doanh nghiệp nộp thuế bằng hình thức điện tử. Tổng số hồ sơ thực hiện hoàn thuế bằng phương thức điện tử đạt đến 96% tổng số hồ sơ hoàn thuế.

TUẤN VIỆT