BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Bông Bạch Tuyết (mã BBT) với số tiền phạt tổng cộng 145 triệu đồng.
CTCP Bông Bạch Tuyết bị phạt gần 145 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Cụ thể, CTCP Bông Bạch Tuyết bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về việc phát mãi tài sản theo Quyết định số 55/QĐ-CTHADS ngày 13/12/2017 của Cục thi hành án dân sự TP.HCM về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản; biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Đồng thời, CTCP Bông Bạch Tuyết còn bị phạt 85 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập đại hội đồng cổ đông. Theo đó, công ty không gửi phiếu biểu quyết kèm theo thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Ngoài CTCP Bông Bạch Tuyết, UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt ông Đặng Văn Trường 10 triệu đồng vì báo cáo giao dịch không chính xác.
Ngày 28/5/2019, ông Đặng Văn Trường đã mua 275.000 cổ phiếu của CTCP Dây cáp điện Việt Thái (mã VTH), dẫn đến khối lượng cổ phiếu tăng từ 160.000 cổ phiếu lên 435.000 cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn. Tuy nhiên, theo báo cáo sở hữu cổ đông lớn gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 29/5/2019, ông Đặng Văn Trường báo cáo đã mua 435.000 cổ phiếu VTH, dẫn đến số lượng cổ phiếu VTH sở hữu tăng từ 0 cổ phiếu lên 435.000 cổ phiếu. Như vậy, ông Đặng Văn Trường báo cáo không chính xác khối lượng cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch và khối lượng cổ phiếu mua ngày 28/5/2019.

HOÀNG HÀ